Amb fluïdesa en quatre idiomes, també dedico temps a tota mena de traduccions.

Combinacions: del català i castellà a l’anglès i holandès; entre l’anglès i el holandès en els dos sentits.

Si et cal una traducció a l’alemany o al francès, compto amb col·laboradors, autònoms independents com jo, que se’n poden fer càrrec.

És important observar que el català i el castellà formen part de la meva vida diària. La meva dona va néixer a Catalunya i els meus dos fills son trilingües. Això vol dir que ‘visc’ les llengües més enllà del nivell acadèmic i que puc fer traduccions directes del català a l’anglès o l’holandès.

Tinc experiència en diferents àrees: ‘urbanisme, art públic, ciències socials, gestió tributària, màrqueting i el sector de la telefonia. He fet feines per a l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, empreses en Catalunya, els Països Baixos i els EUA, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Alguns dels encàrrecs més importants han sigut un catàleg virtual d’art, revistes científiques, software de telecomunicacions, pàgines web d’empreses i material per a fires i exposicions d’empreses.

Òbviament, utilitzo moltes eines modernes i Internet, però el producte final segueix sent bastant ‘artesanal’ – una traducció humana.